Kaplan International English Privacy Notice

Kaplan International English - Oznámení o ochraně dat

Kaplan International English je zavázán udržet soukromí a bezpečnost vašich osobních údajů.Toto oznámení detailně vysvětluje, jak sbíráme, využíváme, sdílíme a chráníme vaše osobní údaje.

Je důležité, abyste si přečetli tento dokument a seznámili se se způsoby, jak a proč sbíráme vaše osobní data.

Klikněte na menu níže a přeskočte k oblasti, která vás konkrétně zajímá.

Kaplan International English je “kontrolor dat”. To znamená, že jsme zodpovědní za to, jak nakládáme s vašimi osobními údaji. Je od nás vyžadováno, abychom upozornili každého, kdo nám poskytne své osobní údaje o informacích v tomto dokumentu, ať už nám poskytujete své údaje přímo či skrz třetí stranu.

Kaplan International English je obchodním jménem pro Aspect International Language Academies Limited (číslo společnosti 2162156 a registrovaná adreasa Palace House, 3 Cathedral Street, London SE1 9DE, United Kingdom), tudíž, kde v tomto dokumentu zmíníme “Kaplan”, “my”, “nás”, odkazujeme k této společnosti, jež nese zodpovědnost za spravování vašich dat.

Jmenovali jsme úředníka pro ochranu dat, který je zodpovědný za otázky vztahující se k tomuto oznámení. Pokud máte k tématu jakékoli dotazy, nebo si nejste jisti vašimi právy, prosím kontaktujte úředníka (DPO) pomocí kontaktních údajů níže.

Kontakt

Jméno: Rachael Convery
Emailová adresa: [email protected]
Poštovní adresa: : Palace House, 3 Cathedral Street, London SE1 9DE, United Kingdom

Máte právo kdykoli vznést stížnost k ‘Information Commissioner's Office (ICO)’, britské autoritě pro dohled nad případy ochrany dat (www.ico.org.uk). Ocenili bychom nicméně, kdybychom se vašimi námitkami mohli zabývat nejprve my. V případě jakéhokoli potenciálního pochybení se na nás prosím neodkladně obraťte.

Osobní údaje jsou jakékoli informace o jednotlivci, podle nichž může být dotyčná osoba rozpoznána. Je to například vaše jméno, telefonní číslo, bankovní údaje a jiné. Osobní data nezahrnují údaje, z nichž byla identita osoby odstraněna, tj. anonymní data.

Řídíme se zákonem o ochraně dat. Ten přikazuje, že osobní data, jež o vás shromáždíme, musí být:

 • Použity právně, spravedlivě a transparentní cestou.
 • Sbírány pouze pro odůvodněné účely, jež jsme předem jasně vysvětlili a nepoužili vaše data žádnou jinou než danou cestou.
 • Relevantní a vyhrazené k účelům, jež jsme vám popsali.
 • Přesné a aktualizované.
 • Drženy pouze po nezbytnou dobu a předem dané účely.
 • Zabezpečeny proti přístupu neoprávněných osob.

Vždy používáme vaše osobní data pouze tak, jak nám zákon umožňuje. Nejpravděpodobněji použijeme vaše data následovně:

 • Pro sepsání smlouvy mezi námi a vámi.
 • Pro naplnění zákonných požadavků.
 • Kde je tomu potřeba pro naše oprávněné zájmy (nebo zájmy třetích stran), a vaše základní práva a potřeby nepřevýší tyto zájmy.

Můžeme vaše osobní data použít také v následujících situacích, které jsou méně časté:

 • Potřebujeme-li chránit vaše zájmy.
 • Je-li to ve veřejném zájmu

Nespoléháme na souhlas jakožto legální bázi procesu vašich dat, pokud se nejedná o souhlas k zasílání marketingových komunikací prostřednictvím elektronické pošty. Máte právo svůj souhlas k odběru marketingové komunikace kdykoli stáhnout.

Dotazy

Pokud si vyžádáte informace o našich službách a programech, můžeme použít vaše osobní data, abychom byli schopni uspokojit vaši žádost. Je v našem právním zájmu použít vaše osobní údaje, abyste mohli obdržet přesně ty informace, jež jste si vyžádali.

Přihlášky

Pokud se přihlásíte ke studiu v jednom z našich programů či k ubytování v našich rezidencích a hostitelských rodinách, můžeme od vás získat následující data:

 • Osobní kontaktní údaje jako jméno, titul, adresa, telefon či emailová adresa
 • Datum narození
 • Gender
 • Národnost a země pobytu
 • Číslo pasu
 • Vízové informace a imigrační status
 • Historii vašeho dosavadního vzdělání
 • Historii vašeho dosavadního zaměstnání
 • Informace o finančních zdrojích

Je v našem právní zájmu vyžádat si dané informace, abychom mohli posoudit vaši přihlášku a pokročit dále.

Můžeme vás také požádat o výpis z trestního rejstříku. Tyto údaje potřebujeme, abychom pokročili v souladu se zákonem.

Studium a ubytování

Pokud s vámi navážeme smlouvu ohledně vašeho studia či ubytování, můžeme také neshromáždit následující:

 • Vaše bankovní údaje
 • Fakturační adresa
 • Číslo kreditní karty anebo jiné platební informace potřebné k procesu přihlášky

Tyto informace dohromady s osobními údaji, jež jste poskytli výše v procesu podání přihlášky, budou použity k sepsání a naplnění naší smlouvy.

Podle zákona potřebujeme také data vztahující se k vašim vízům a imigračnímu statusu.

V průběhu vašich studií nashromáždíme informace o vaší akademické způsobilosti a progresu. Tyto informace potřebujeme pro plnění naší smlouvy, ale také pro legitimní zájem dohlížení na kvalitu našich služeb.

Dále můžeme nasbírat osobní údaje o vašem zdraví, abychom byli schopni zařídit adekvátní a odůvodněné obměny s ohledem na vaše blaho, docházku či ubytováni. Tyto informace používáme pouze pro naplnění smlouvy a legálních požadavků.

Můžeme také nasbírat osobní údaje o vašem kontaktu v případě nutnosti. Tyto informace používáme jako základní zájem daného jedince.

Pokud použijete agenta, která zprostředkuje vaši přihlášku ke studiu, získáme údaje popsané výše pomocí vašeho agenta.

Marketing

Pokud jste nám poskytli jasný souhlas, použijeme vaše data k zasílání informací o našich speciálních nabídkách či službách, jež by vás mohly zajímat. Můžeme vám také zaslat dotazníky a průzkumy, abychom zjistili více o vašich potřebách a zájmech.

Pokud si přejete, abychom vás již dále nekontaktovali, odhlaste prosím váš odběr pomocí linku přiloženém v jakékoli komunikaci, již od nás obdržíte, anebo nás kontaktujte prostřednictvím kontaktních údajů v tomto dokumentu.

Vnitřní obchodní zájem

Vaše osobní údaje můžeme použít i pro vnitřní obchodní účely. To je v odůvodněním zájmu společnosti, abychom mohli monitorovat a zlepšovat naše služby. Kde možno, budeme s vašimi údaji nakládat anonymně. Pokud byste rádi získali více informací, prosím kontaktujte nás pomocí údajů v tomto dokumentu.

Automatizované technologie a interakce

Pokud pracujete s naší webovou stránkou, můžeme automaticky nashromáždit technické udaje o vašem zařízení, historii a uživatelském chováni. Tyto informace získáváme pomocí cookies a jiných podobných technologií. Prohlédněte si naše zásady používání cookies pro více informací.

Neposkytnutí osobních údajů

Pokud potřebujeme vaše data kvůli právním nařízením anebo za účelem smlouvy, již jsme spolu uzavřeli, a vy se rozhodnete neposkytnout nezbytné údaje, nebudeme moci postoupit dále s vaší smlouvou a poskytnout vám vyžádané služby. Pokud dojde k takovému případu, upozorníme vás předem o neposkytnutí dané služby.

Pokud to zákon či legitimní zájem vyžaduje, můžeme sdílet vaše osobní údaje s třetími stranami..

Třetími stranami jsou například:

 • Poskytovatelé našich služeb: Můžeme sdílet vaše osobní data s dalšími společnostmi, které poskytují naše služby v zastoupení. Tyto služby mohou obsahovat zprostředkování plateb, zákaznické podpory, marketingové asistence, obchodu, analýzy prodeje anebo podpory našich webových stránek a záležitostí IT. Tito poskytovatelé mohou mít přístup k vašim osobním datům čistě za účelem zajištění dané služby v našem zastoupení. Kaplan je i nadále zodpovědný za bezpečnost a správu vašich osobních údajů.
 • Naši obchodní partneři: Můžeme sdílet vaše osobní data s univerzitními partnery či vaším sponzorem, s nímž máme smlouvu ohledně vašeho studia.
 • Agenti: Pokud vyhledáte služby agenta pro podání vaší přihlášky ke studiu s námi, můžeme s ním sdílet vaše osobní údaje.
 • Rodiče a poručníci: Pokud jste mladší 18 let, můžeme sdílet vaše osobní údaje s vašimi rodiči nebo poručníkem, a to za účelem naplnění smlouvy, legálních požadavků, anebo pokud je to ve vašem zásadním zájmu.
 • Jiné složky společnosti Kaplan: Můžeme sdílet vaše osobní data s dalšími složkami naší obchodní skupiny jakožto součást obvyklého hlášení ohledně obchodní prosperity společnosti, reorganizace, restruktury anebo údržby systému a skladování dat.
 • Regulační orgány: Můžeme sdílet vaše osobní údaje s regulačními orgány nebo jinými zákonnými útvary.
 • Jiné: Můžeme sdílet vaše osobní údaje s třetími stranami, například v kontextu potenciálního prodeje naší firmy. Je také možné, že budeme muset sdílet vaše data za účelem nezbytných opatření anebo limitování potenciálních škod.

Jelikož jsme mezinárodní společnost se zaměstnanci, entitami a poskytovateli služeb po celém světě, můžeme přenést vaše osobní data do jiných zemí mimo Evropský ekonomický prostor (EEA).

Zákony na ochranu dat v těchto zemích nemusí být až natolik detailní a nemusí zaručovat stejnou úroveň ochrany jako zákony v Evropském ekonomickém prostoru EEA. Za takových podmínek, podnikneme veškeré náležité kroky, abychom se jistili, že je s vašimi osobními údaji naloženo podle zásad uvedených v tomto oznámení. Takové kroky budou dle platné smlouvy. Prosím kontaktujte nás pomocí údajů v tomto dokumentu.

Postarali jsme se o potřebná opatření, abychom zabránili ztrátě anebo neuatorizovánemu užití, úpravě či zveřejnění vašich osobních dat. Dále jsme omezili přístup k vašim osobním datům pouze na zaměstnance, poskytovatele služeb, obchodní partnery, agenty a jiné třetí strany, jež mají legitimní důvod k přístupu k vašim datům. Tyto subjekty budou zacházet s vašimi daty dle našich instrukcí a jsou vázány mlčenlivostí.

Vytvořili jsme jasné směrnice jak postupovat v případě jakéhokoli potenciálního narušení zásad o bezpečnosti dat, a kdekoli nám to zákon nařizuje, upozorníme vás i příslušný dozorčí orgán.

Data si ponecháme pouze po dobu nezbytně nutnou pro naplnění původního účelu sběru vašich dat, včetně legálních požadavků, účetnictví a finančního hlášení. Pro stanovení této ‘nezbytně nutné’ doby zvažujeme množství, citlivost vašich osobních dat, potenciální riziko újmy při zveřejnění anebo neautorizovaném nakládání, relevantní legální požadavky, účel sběru vašich dat, a zda tohoto účelu můžeme dosáhnout jinou cestou. Pro více informací, využijte kontaktní údaje v tomto dokumentu.

Je důležité, abychom data, která o vás uchováváme, byly přesné a aktuální. Prosím informujte nás o jakýchkoli změnách v průbehů vaši spolupráce či studia s námi.

V některých případech anonymizujeme vaše data tak, aby s vámi nemohli být asociována. Pokud k tomu dojde, budeme vás informovat.

Za určité situace máte právo k následujícímu:

 • Požádat o přístup k vašim osobním údajům (známý jako "data subject access request"). To vám zaručuje přístup ke kopii složky osobních dat, kterou o vás uchováváme, a zkontrolovat, zda je s daty nakládáno dle zákona.
 • Požádat o opravu vašich osobních údajů. Toto vám umožňuje doplnit či opravit jakékoli nesprávné či neúplné informace o vaší osobě.
 • Požádat o vymazání vašich osobních dat. To vám umožňuje požádat o smazaní vašich dat, pokud již není žádný adekvátní důvod k jejich dalšímu držení. Máte také právo požádat nás o smazaní vašich dat, pokud jste dříve uplatnili právo námitky proti procesu osobních dat (viz níže).
 • Právo vznést námitku proti procesu vašich osobních dat v situaci, kde spoléháme na odhad vašeho nejlepšího zájmu, ale kde máte jakýkoli osobní důvod pro vyžádání zastavení procesu zpracování vašich dat. Máte také právo vznést námitku proti procesu vašich dat pro marketingové účely.
 • Požádat o zastavení procesu zpracování vašich dat. Toto vám umožňuje požádat nás o zastavení zpracování vašich dat, chcete-li se například ujistit o jejich správnosti či důvodu k jejich procesu.
 • Požádat o přesun vašich dat k jiné společnosti.

Pokud chcete ověřit, zkontrolovat, odstranit vaše osobní údaje anebo zažádat o jejich převod či kopii, prosím kontaktujte nás pomocí údajů v tomto dokumentu.

Neúčtujeme si žádné poplatky

Nemusíte platit žádné poplatky za přístup k vaším osobním datům (anebo uplatnění jakýkoli jiných práv). Můžeme vás nicméně požádat o poplatek, pokud je váš požadavek nesponzorován anebo nadměrně náročný. V takovém případě můžeme vaši žádost zamítnout.

Co od vás budeme potřebovat

Můžeme vás požádat o specifické informace pro potvrzení vaší identity a ověření, že máte právo k přístupu k těmto informacím (anebo uplatnění jiných práv zmíněných výše). Toto je jen další bezpečnostní opatření pro ujištění se, že neposkytujeme vaše osobní údaje neautorizovaným osobám.

Vaše právo na stáhnutí souhlasu

Za určitých okolností, kdy jste poskytli souhlas pro sběr, proces či převod vašich osobních dat pro specifické účely, máte právo svůj souhlas kdykoli vzít zpět. Prosím kontaktujte nás dle údajů uvedených v tomto dokumentu. Jakmile obdržíme zprávu o tom, že stahujte váš souhlas a zákon nám nezařizuje jinak, nebudeme nadále zpracovávat vaše informace.

Vyhrazujeme si právo na změny v oznámení o zpracování dat. Veškeré informace o všech aktualizacích vám včas poskytneme. V některých případech vás můžeme informovat také o jiných záležitostech týkajících se procesu vašich dat.