FAQs - Zdrowie i bezpieczeństwo

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wyjazd na kurs za granicę to duża decyzja i wiemy, jak ważny jest dostęp do wszystkich informacji zanim rozpoczniesz proces rezerwacji. Nasza sekcja FAQ jest podzielona na kategorie tematyczne, które powinny pomóc Ci znaleźć odpowiedź na większość pytań. Jeśli nie możesz znaleźć potrzebnych informacji, skontaktuj się z naszym doradcą.

Zdrowie i bezpieczeństwo

Kaplan zapewnia wysokie standardy zdrowia i bezpieczeństwa. Nasza polityka firmy to podtrzymanie wysokich standardów i zachęcanie pracowników do dbania o własne dobro, a także o swoich współpracowników i uczniów. Zapewnianie bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy wymaga wkładu wszystkich, ale korzyści warte są tego wysiłku.

Zapewnianie świadomości bezpieczeństwa pracy, pozytywnego nastawienia i nieprzerwanego dążenia do poprawy bezpieczeństwa wymaga poświęcenia i aktywnego zaangażowania dyrektorów, menadżerów i pracowników na wszystkich poziomach.

Nasze cele to, w ramach rozsądku, zapobieganie wypadkom kończącym się urazami, złym zdrowie i/lub zniszczeniem własności oraz ochrona środowiska.

Ostatnia aktualizacja: 24 Czerwiec 2016

Menadżerowie departamentów mają obowiązek upewnić się, że wszystkie aspekty polityki firmy względem zdrowia, bezpieczeństwa i dobrobytu w miejscu pracy, zasady, procesy i procedury są wykonywane i używane w ich departamentach.

Mają obowiązek nominować konkretną, kompetentną osobę w każdym ośrodku, która będzie zarządzać kwestiami zdrowia, bezpieczeństwa i dobrobytu w miejscu pracy.

Ostatnia aktualizacja: 24 Czerwiec 2016

Uczniowie i goście są zobowiązani przestrzegać zasad BHP firmy i powinni zapoznać się z nimi po przylocie.

Uczniowie i goście nie mogą przeszkadzać w przeprowadzaniu czegokolwiek, co ma na celu zapewnienie ich bezpieczeństwa i zdrowia.

 

Ostatnia aktualizacja: 24 Czerwiec 2016

Trening wprowadzający dla pracowników będzie zapewniony wszystkim pracownikom w odpowiednim okresie od rozpoczęcia pracy. Specyficzny trening będzie zapewniony do wykonywania niektórych zadań w razie zaistnienia potrzeby. Dodatkowo trening odświeżający musi być wzięty pod uwagę w wypadku umiejętności nie wykorzystywanych regularnie.

Trening związany ze specyfiką pracy musi być rozpoznany przez menadżera ośrodka i odpowiednio zapewniony.

Specyficzne zadania wymagające specjalnego treningu to:

  • Ratownicy pierwszej pomocy
  • Ochotnicy pożarowi i bezpieczeństwa
  • Praca na wysokościach (zmiana światła)
  • Praca fizyczna

Informacje o szkoleniach maja być przechowywane przez menadżera ośrodka. Trening będą zapewnione i monitorowane przez doradcę BHP.

Ostatnia aktualizacja: 24 Czerwiec 2016

Przegląd zdrowia będzie wymagany dla niektórzych pracowników wykonujących specyficzne zadania. Z powodu natury specyficznych zadań, wliczone jest wyższe ryzykowe, zarówno w wypadku jednego jak i wielu zadań.

Przegląd zdrowia będzie zorganizowany przez menadżera ośrodka i on będzie przechowywał wyniki.

Apteczki pierwszej pomocy przechowywane są w odpowiednim miejscu, takim jak recepcja.

Osoby po kursie pierwszej pomocy powinny być łatwo rozpoznawalne za pomocą oznak miejsca pracy, informacji w intranecie i list na tablicy BHP.

Wszystkie wypadki i przypadki chorób związanych z pracą powinny być odnotowane w dokumencie wypadków. Dokument powinien być przechowywany w odpowiednim miejscu.

Menadżer ośrodka jest odpowiedzialny za zgłaszanie wypadków, chorób i niebezpiecznych zajść do doradzy BHP tak, by mogli zawiadomić miejscowe służby (HSE).

 

Ostatnia aktualizacja: 24 Czerwiec 2016

Jak możemy pomóc?

Nasi doradcy służą pomocą przy wyborze kursu językowego, który najbardziej odpowiada Twoim celom edukacyjnym i zawodowym.

  • Zakwaterowanie
  • Informacje o wizach
  • Szczegóły dot. podróży

Skontaktuj się z naszym doradcą  lub zadzwoń po numer:

+48 (22) 307-26-46