FAQs - Kursy angielskiego

Jak będą kontrolowane moje postępy w nauce?

Na kursie każdy uczeń otrzyma Individual Student Record, w którym codziennie będą oceniane poczynione postępy w nauce. Nauczyciel będzie tam opisywał pracę na zajęciach, aktywność w wypowiedzi ustnej, odrobione prace domowe i wyniki z testów sprawdzających poziom angielskiego, które są przeprowadzane co 10 tygodni,* a następnie omawiane indywidualnie z naczycielem. Istotną część oceny całościowej stanowią też projekty, portfolio prac ucznia i wyniki z właściwych egzaminów językowych, takich jak IELTS, TOEFL czy egzaminy Cambridge.

*W Australii testy są przeprowadzane co 5 tygodnii.

Ostatnia aktualizacja: 
24 Maj 2018
Jeżeli powyższa informacja jest niewystarczająca, odpowiedzi na Twoje pytania może udzielić nasz doradca.