ความคิดเห็นนักเรียน GUILLAUME ESCOUBAS

ความคิดเห็นนักเรียน

"ผมรู้สึกมั่นใจมากยิ่งขึ้นในการใช้ภาษาอังกฤษ ผมเรียนรู้คำศัพท์ และสำนวนต่างๆมากมาย ภาษาอังกฤษของผมได้ถูกพัฒนามากขึ้นโดยเฉพาะด้าน การพูด และการฟัง"

GUILLAUME ESCOUBAS 
FRANCE
Sydney School Testimonial
แชร์