สถานที่เรียนของนักเรียนอายุ 16 ปีขึ้นไป

โรงเรียนภาษาอังกฤษในต่างประเทศ

เลือกจากโรงเรียนของเราที่ตั้งอยู่ใน 6 ประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางของการสื่อสาร

โรงเรียนภาษาอังกฤษในต่างประเทศ

นักเรียนสามารถเลือกได้ในสิ่งที่นักเรียนต้องการ อย่างโรงเรียนในเมืองใหญ่ที่ทันสมัย เมืองชายทะเลชื่อดัง คอร์สเรียนเพื่อเตรียมสอบ คอร์สเรียนเพื่อต่อยอดการทำงาน?

โรงเรียนของเรามีหลักสูตรภาษาอังกฤษที่หลากหลาย วันเริ่มเรียนที่ยืดหยุ่น เพื่อรองรับความต้องการของนักเรียนและบุคคลทั่วไปที่มีความต้องการที่แตกต่างกัน