เรียนต่อระดับปริญญา กับ Kaplan International

เรียนต่อระดับปริญญา

กับ Kaplan International

ศึกษาต่อในระดับปริญญา กับ Kaplan

มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลกส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก การได้ปริญญาจากสถาบันเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของคุณที่จะเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ และจะช่วยเปิดประตูสู่อาชีพการงานที่มั่นคงทั้งในประเทศและต่างประเทศ

บริการเรียนต่อระดับปริญญาของเราจะช่วยให้คุณได้เข้าเรียนในสถาบันชั้นนำเหล่านี้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ซึ่งช่วยให้คุณเตรียมพร้อมเข้าศึกษาต่อต่างประเทศในอนาคตได้อย่างไร้กังวล

ติดต่อที่ปรึกษา เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

บริการจัดหามหาวิทยาลัยของเราจะช่วยให้คุณได้ประโยชน์จากเครือข่ายมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยพันธมิตรของเราที่มีอยู่จำนวนมาก ประกอบกับประสบการณ์ที่สั่งสมมานานของเรา เราจึงช่วยให้คุณเข้าศึกษาในหลักสูตรอุดมศึกษาและบัณฑิตศึกษาได้ทั้งในสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร แคนาดา และไอร์แลนด์

ปริญญาจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง คือ หนทางสู่อาชีพการงานที่มั่นคง

  • เรามีเครือข่ายมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยพันธมิตรมากกว่า 250 แห่ง
  • เราจะช่วยแนะนำหลักสูตรปริญญาหรือหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทางที่เหมาะสมที่สุด
  • เรามีผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำตลอดกระบวนการสมัคร

เรียนต่อระดับปริญญา

บริการจัดหาวิทยาลัย (Community College)

การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐอเมริกานั้นต้องแข่งขันกันสูงมาก โปรแกรมของเราจะช่วยให้คุณได้ศึกษาต่อในต่างประเทศและได้รับปริญญาจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของสหรัฐฯ

Community College ของเรามีทั้งหลักสูตรวิชาชีพ หลักสูตรเทคนิค และหลักสูตรปริญญาที่เหมาะสม พร้อมทั้งเปิดโอกาสในการเรียนต่อในมหาวิทยาลัยเพื่อไปสู่เป้าหมายทางการศึกษาและอาชีพของคุณ

  • ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายด้วยโปรแกรมโอนย้ายจากวิทยาลัยไปยังมหาวิทยาลัย
  • ได้รับความช่วยเหลือจากที่ปรึกษาส่วนตัวเพื่อแนะแนวการโอนย้ายจากวิทยาลัยไปยังมหาวิทยาลัย
  • รับประกันการเข้าศึกษาในวิทยาลัย